U-HollyWood Union Mall
Facebook/MajorHollywood
     Home > > ผู้จัดการฝ่ายศิลป์
ผู้จัดการฝ่ายศิลป์

ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายศิลป์
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ :
ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะของงาน :
รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานออกแบบกราฟฟิค และงานออกแบบศิลป์ภายในศูนย์การค้าและโรงภาพยนต์ ตลอดจนงานควบคุมการผลิต ติดตั้ง รื้อถอน สื่อส่งเสริมการขายภายในศูนย์การค้า และ โรงภาพยตร์
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 45 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในสายงานศิลป์ ในธุรกิจศูนย์การค้า หรือธุรกิจบริการอย่าง้อย 5 ปี ขึ้นไป
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี
4. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานส่วนกลาง เมเจอร์ ฮอลีวูด สาขา รามคำแหง
วิธีการสมัคร :
1. ส่งประวัติมาที่ E Mail address: hollywoodram@gmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล Major Hollywood สาขารามคำแหง ( ชั้น 6 )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083 9889607

 COMMENT
SHOWTIME
Select Movie
Select Branch